1 augustus '18

Duurzame inzetbaarheid medewerkers 2018

Meiling B.V. houdt zich momenteel bezig met een project dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dit project wordt gefinancieerd met een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project van Meiling B.V. richt zich op het volgende thema: het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.